OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.

Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky společnosti (dále jen „obchodní podmínky“) La MakeUp Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě (02-672), ul. Domaniewska 37 lok. 17,6, NIP: 5252636585, REGON: 363029583, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem hlavního města Varšavy ve Varšavě, obchodní oddělení XII obchodního rejstříku pod číslem KRS 0000587427 se základním kapitálem 26,450,000.00 PLN, registrační číslo v databáze o odpadech BDO: 000110717, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese makeup.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

II.

Vymezení pojmů

1.  Pracovní dny - pracovní dny od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků.
2. Dodávka - znamená skutečný úkon dodání zboží Zákazníkovi, a to prostřednictvím Dodavatele, Zboží uvedené v objednávce.
3. Heslo - znamená řetězec písmen, číslic nebo jiných znaků vybraných zákazníkem během registrace na internetovém obchodě, který slouží k zabezpečení přístupu k zákaznickému účtu v internetovém obchodě.
4. Zákazník - subjekt, pro který mohou být služby poskytovány elektronicky nebo s nímž může být uzavřena Smlouva o prodeji v souladu s Obchodními podmínkami a zákonem.
5. Spotřebitel - fyzická osoba, která uskutečňuje právní úkon s podnikatelem, který přímo nesouvisí s jeho podnikatelskou nebo profesní činností.
6. Zákaznický účet - znamená individuální panel pro každého Zákazníka, který je v jeho zastoupení zahájen Prodávajícím poté, co Zákazník dokončil Registraci a uzavřel smlouvu o poskytnutí služby Údržba zákaznického účtu.
7. Registrace - znamená skutečnou činnost prováděnou způsobem uvedeným v Pravidlech, která je požadována pro Zákazníka, aby používal všechny funkce internetového obchodu.
8. Webové stránky obchodu - znamenají webové stránky, na kterých Prodávající provozuje internetový obchod provozovaný v doméně makeup.cz
9. Zboží - znamená produkt předložený Prodávajícím prostřednictvím internetových stránek internetového obchodu, který může být předmětem kupní smlouvy.
10. Kupní smlouva - kupní smlouva uzavřená na dálku, za podmínek uvedených v Pravidlech, mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
 
III.

Zákaznický účet

1. Na základě registrace Kupujícího provedené v internetovém obchodě makeup.cz může Kupující přistupovat do svého Zákaznického účtu. Ze svého Zákaznického účtu může Kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2. K registraci by měl Zákazník vyplnit registrační formulář poskytnutý Prodávajícím na internetových stránkách obchodu a zaslat vyplněný registrační formulář elektronicky Prodávajícímu výběrem příslušné funkce uvedené v registračním formuláři.
3. Při registraci do Zákaznického účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.
4. Přístup k Zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití Zákaznického účtu třetími osobami.
5. Při vyplňování registračního formuláře má Zákazník možnost přečíst si Pravidla a přijmout jejich obsah označením příslušného pole ve formuláři.
6. Při registraci může Zákazník dobrovolně souhlasit se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely označením příslušného pole registračního formuláře. V takovém případě Prodávající jednoznačně informuje o účelu shromažďování osobních údajů Zákazníka a o Prodávajícím nebo předpokládaných příjemcích těchto údajů.
7. Souhlas Zákazníka se zpracováním jeho osobních údajů pro marketingové účely neznamená možnost uzavřít s Prodávajícím smlouvu o poskytnutí služby Zákaznického účtu elektronickými prostředky. Souhlas může být kdykoliv odvolán předložením příslušného prohlášení Zákazníka Prodávajícímu. Výpis může být zaslán například na adresu Prodávajícího prostřednictvím e-mailu.
8. Po odeslání vyplněného registračního formuláře obdrží Zákazník neprodleně e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři Potvrzení registrace Prodávajícím. V této době je uzavřena smlouva o poskytování služby Zákaznického účtu elektronickými prostředky a Zákazník získává přístup k Zákaznickému účtu a ke změnám provedeným při Registraci údajů.
 
IV.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.Informace obsažené na internetových stránkách internetového obchodu nepředstavují nabídku Prodávajícího ve smyslu občanského zákoníku, nýbrž pouze pozvání zákazníků k podání nabídek k uzavření kupní smlouvy.
2. Zákazník (fyzická osoba) může zadávat objednávky v internetovém obchodě prostřednictvím internetových stránek internetového obchodu nebo e-mailem 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. 
3. Zákazník může zadávat objednávky v internetovém obchodě prostřednictvím telefonu v hodinách a dnech uvedených na internetových stránkách obchodu.
4. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
·    prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registrace v internetovém obchodě,
·   vyplněním objednávkového formuláře bez registrace
·    telefonicky.
5. Zákazník zadávající objednávku prostřednictvím webových stránek internetového obchodu dokončí objednávku výběrem zboží, o které má zájem. Přidání Zboží k objednávce se provádí výběrem příkazu KOUPIT v rámci daného Produktu prezentovaného na Webových stránkách obchodu. Po vyplnění celé objednávky a uvedení způsobu doručení a způsobu platby v KOŠÍKU objednatel odešle objednávku odesláním objednávkového formuláře Prodávajícímu výběrem tlačítka "Objednávka a platba" na internetových stránkách obchodu. Pokaždé před odesláním objednávky Prodávajícímu je Zákazník informován o celkové ceně vybraného Produktu a Dodávky, jakož i o veškerých dodatečných nákladech, které je povinen vynaložit v souvislosti se Smlouvou o prodeji. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí.
6. Zákazník, který objednává telefonicky, používá telefonní číslo poskytnuté Prodávajícím na internetových stránkách obchodu. V průběhu telefonického rozhovoru Zákazník oznámí Prodávajícímu jméno Zboží z Produktů na Webových stránkách Obchodu, výši Zboží, které si chce objednat, a uvede způsob a adresu Způsobu dodání a způsobu platby a na základě své volby uvede svou e-mailovou adresu nebo poštovní adresu, kterou potvrdí Prodávající o obsahu navrhované smlouvy a potvrzení objednávky - v případě uzavření kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím. Při každém telefonickém rozhovoru Prodávající informuje Zákazníka o celkové ceně vybraného zboží a celkových nákladech zvoleného způsobu doručení.
7. Po uzavření kupní smlouvy prostřednictvím telefonu zašle Prodávající na trvanlivém médiu na e-mailovou adresu nebo korespondenci poskytovanou Zákazníkem obsahující potvrzení podmínek kupní smlouvy. Potvrzení zahrnuje: uvedené zboží, které je předmětem kupní smlouvy, její cenu, náklady na dodání a informace o jakýchkoliv dalších nákladech, které je Zákazník povinen vynaložit v souvislosti se smlouvou o prodeji.
8. Zákazník, který zadá objednávku prostřednictvím e-mailu, zašle na e-mailovou adresu, kterou Prodávající uvedl na internetových stránkách obchodu. Ve zprávě odeslané Prodávajícímu Zákazník poskytne zejména: název Produktu, barvu a jeho množství, od Zboží prezentovaného na Webové stránce obchodu a jeho kontaktní údaje.
9. Po obdržení e-mailem od Zákazníka zprávu uvedenou v čl. 4 prodávající zašle Zákazníkovi e-mailem zprávu o vrácení zboží, uvede své registrační údaje, cenu vybraného Zboží a možné způsoby platby, jakož i způsob dodání spolu s jeho cenou, jakož i informace o všech dalších platbách, které by Zákazníkovi vznikly z kupní smlouvy. Zpráva také obsahuje informace pro Zákazníka, že uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím e-mailu znamená povinnost zaplatit za objednané Zboží. Na základě informací poskytnutých Prodávajícím může Zákazník zadat objednávku zasláním e-mailu prodávajícímu s uvedením zvoleného způsobu platby a způsobu doručení.
10. Objednávka je podáním nabídky Prodávajícímu Zákazníkem k uzavření Smlouvy o prodeji Zboží, které je předmětem objednávky.
11. Po odeslání objednávky Prodávající zašle potvrzení o jeho předložení na e-mailovou adresu, kterou uvedl Zákazník.
12. Poté, po potvrzení umístění objednávky, odešle Prodávající informaci o přijetí objednávky na adresu uvedenou Zákazníkem. Informace o přijetí objednávky na provedení je prohlášení prodávajícího o přijetí nabídky uvedené v čl. 4 a při převzetí Zákazníkem je uzavřena kupní smlouva. 
13. Po uzavření kupní smlouvy Prodávající potvrzuje obchodní podmínky a zasílá je Zákazníkovi na trvanlivém nosiči na e-mailovou adresu nebo písemně na adresu uvedenou Zákazníkem během registrace nebo objednání.

POZOR! S politováním vám oznamujeme, že z technických důvodů nemůžeme vyřídit objednávky od právnických osob. Na vyřešení problému intenzivně pracujeme a doufáme, že chyba bude v nejbližší době opravena.

V.

Dárkové poukazy

1. Zákazník si zakoupí dárkový poukaz prostřednictvím webové stránky www.makeup.cz.
2. Poukaz lze uplatnit na nákup libovolného zboží na www.makeup.cz.
3. Dárkový poukaz není možné vyměnit za hotovost.
4. Nevyužitý dárkový poukaz můžete vrátit do 14 dnů od nákupu.
5. Pokud jste uplatnili dárkový poukaz, ale z nějakého důvodu nebyla objednávka dokončena, kontaktujte naši infolinku.
6. Dárkový poukaz obdržíte e-mailem nebo můžete ho zaslat přímo obdarovanému na e-mail.
7. Platnost dárkového poukazu je uvedena na dárkovém poukazu. Po uplynutí této platnosti se poukaz stává neplatným. Platnost dárkového poukazu nelze prodloužit.
8. Pokud neobdržíte e-mail s Dárkovým poukazem, kontaktujte naši infolinku.
9. Dárkový poukaz obdržíte e-mailem. Uplatnit poukaz můžete pomoci kódu na Dárkovém poukazu. Stačí ho zadat do políčka „Mám kód nebo Dárkový poukaz“.
10. Pokud je poukaz zakoupený na určitou hodnotu a celková suma objednávky bude vyšší, zákazník rozdíl doplatí. V případě nákupu zboží v nižší hodnotě než je hodnota poukazu, nebude nevyčerpaná částka vrácena. Minimální částka Dárkového poukazu je uvedena na webových stránkách www.makeup.cz. Můžete si vybrat z uvedených, nebo zadat jinou částku.

VI.

Platební podmínky

1. Ceny na internetových stránkách obchodu umístěné na dané Zboží jsou hrubé ceny a neobsahují informace o nákladech na Dodání a žádné další náklady, které bude Zákazník povinen vynaložit v souvislosti se Smlouvou o prodeji, o které bude Zákazník informován při výběru způsobu Dodání a zadávání objednávky.
2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit následujícími způsoby:
·         bezhotovostně  platební kartou předem (online přes internet) (v tomto případě bude realizace objednávky zahájena odesláním potvrzení objednávky Objednateli Prodávajícím a po obdržení informací o systému eService o úspěšném dokončení platby);
·        dobírkou v hotovosti při předání zboží (v tomto případě bude objednávka zpracována poté, co Prodávající zašle potvrzení objednávky).
 3. Odběratel by měl provést platbu za objednávku ve výši vyplývající z uzavřené kupní smlouvy do 3 pracovních dnů, pokud si zvolí formu platby předem.
4. Pokud Zákazník neuskuteční platbu ve lhůtě uvedené v čl. 5. Prodávající stanoví Zákazníkovi dodatečnou lhůtu k provedení platby a informuje o tom Zákazníka na trvanlivém médiu. Informace o dodatečné lhůtě splatnosti zahrnují také informaci, že po uplynutí této lhůty Prodávající odstoupí od kupní smlouvy. V případě neúčinného uplynutí druhé lhůty pro provedení platby Prodávající zašle Zákazníkovi Trvalý záznam prohlášení o odstoupení od smlouvy.
 
VII.

Dodání zboží 

1. Prodávající realizuje Dodávku na území České republiky.
2. Prodávající je povinen dodat zboží, které je předmětem kupní smlouvy bez vad.
3. Objednané Zboží je doručováno na Zákazníkem uvedenou adresu, v objednávkovém formuláři.
4. Doručení zajišťují:
·        společnost Intime (Kurýr) – balík bude doručen přímo do Vašich rukou na zvolenou adresu,
·        společnost Intime (Pickpoint) – balík si můžete vyzvednout na výdejním místě Intime,
·        společnost Zásilkovna (Pickpoint) – balík si můžete vyzvednout na pobočce Zásilkovny.
5. Doručování je zajištěno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby.
6. Zákazník je povinen dodaný balík zkontrolovat včas a způsobem přijatým pro balíky daného typu. V případě ztráty nebo poškození zásilky má Zákazník právo žádat od zaměstnance Dodavatele vypracování řádného protokolu.
7. Prodávající se v souladu s vůlí Zákazníka připojí k zásilce, která je předmětem dodávky, nebo k faktuře DPH k dodanému zboží.
8. V rámci smlouvy se Zákazníkem může Prodávající zaslat pozvání na e-mailovou adresu Zákazníka, aby provedl poprodejní průzkum. Průzkum se používá k přezkoumání stanoviska transakci. Zákazník může dotazník vyplnit dobrovolně.
 
VIII.

Záruka

1.Na zboží prodané Prodávajícím se může vztahovat záruka poskytnutá výrobcem zboží nebo distributorem.
2. V případě Zboží, na které se vztahuje záruka, jsou informace o existenci a obsahu záruky vždy uvedeny na internetových stránkách obchodu.
3. Prodávající poskytuje Dodání Zboží bez fyzických a právních vad. Prodávající odpovídá Zákazníkovi, pokud má Zboží fyzickou nebo právní vadu (záruka).
4. Pokud má Zboží vadu, může Zákazník:    
·        předložit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, pokud prodejce neprodleně a bez zbytečných obtíží nevymění vadný výrobek na výrobek bez vad nebo neodstraní vadu. Toto omezení se nevztahuje na případy, kdy Prodávající již nahradil nebo opravil Zboží nebo nesplnil povinnost nahradit Zboží výrobkem bez vad nebo odstranit vady. Namísto odstranění vady navržené Prodávajícím může Zákazník požadovat výměnu Zboží bez vad nebo nahrazení Zboží, ledaže by nebylo možné věci uvést do souladu způsobem zvoleným Zákazníkem nebo vyžadovat nadměrné náklady ve srovnání s metodou navrženou Prodávajícím. Při posuzování nadměrnosti nákladů se bere v úvahu hodnota Zboží bez vad, druh a význam vady a přihlíží se k potížím, které by jinak Zákazník vystavil.
·        požadovat výměnu vadného výrobku za výrobek bez vad nebo odstranění vady. Prodávající je povinen vadné Zboží vyměnit na Zboží bez vad nebo odstranit vadu v přiměřené lhůtě bez zbytečných obtíží Zákazníkovi.
Prodávající může odmítnout vyhovět požadavkům Zákazníka, pokud není možné uvést vadné zboží do souladu se smlouvou způsobem zvoleným Zákazníkem nebo pokud by to vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání s jiným možným způsobem dosažení souladu s kupní smlouvou. Náklady na opravu nebo výměnu nese Prodávající.
5. Zákazník, který uplatní práva ze záruky, je povinen dodat vadný předmět na adresu Prodávajícího. V případě, že Zákazník je spotřebitelem, hradí náklady na dodání Prodávající.
6. Prodávající odpovídá na základě záruky, pokud je fyzická vada zjištěna před uplynutím dvou let od propuštění Zboží objednateli. Nárok na odstranění vady nebo nahrazení Zboží, které je bez vad, zaniká po uplynutí jednoho roku, avšak tento den nesmí být ukončen před uplynutím lhůty uvedené v první větě. V této lhůtě může zákazník odstoupit od kupní smlouvy nebo podat prohlášení o snížení ceny z důvodu vady zboží. Pokud Zákazník požadoval výměnu Zboží bez vad nebo odstranění vady, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy nebo podání prohlášení o snížení ceny začíná neúčinným uplynutím lhůty pro výměnu Zboží nebo odstraněním vady.
7. Veškeré stížnosti týkající se Zboží nebo realizace Kupní smlouvy může Zákazník nařídit písemně a zaslat na adresu Prodávajícího: [email protected]. Prodávající do 14 dnů ode dne podání žádosti obsahující reklamaci odpoví na reklamaci Zboží nebo stížnosti související s realizací Kupní smlouvy oznámené Zákazníkem.
8. Zákazník může Prodávajícímu podat stížnost v souvislosti s využíváním bezplatných služeb poskytovaných prodávajícím elektronicky. Reklamaci lze podat v elektronické podobě a zaslat na adresu [email protected]. Zákazník by měl ve stížnosti uvést popis problému. Prodávající neprodleně, nejpozději však do 14 dnů posoudí stížnosti a poskytne Zákazníkovi odpověď.
9. Prodávající ve vztahu k Podnikatelům vylučuje odpovědnost vyplývající ze záruky.
 
IX.

Odstoupení od kupní smlouvy

1. Zákazník, který je Spotřebitelem a uzavřel kupní smlouvu, může od ní odstoupit bez udání důvodu.
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 kalendárních dnů ode dne převzetí zboží Spotřebitelem.
3. Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy předložením prohlášení o odstoupení Prodávajícímu prostřednictvím formuláře. Toto odstoupení musí být odesláno písemně na adresu Prodávajícího. Výpis může být podán na formuláři, jehož návrh byl Prodávajícím zveřejněn na internetových stránkách obchodu. Pro splnění termínu postačí zaslat prohlášení před jeho uplynutím.
4. V případě odstoupení od kupní smlouvy, ona se považuje za neplatnou.
5. Pokud Spotřebitel předložil prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy dříve, než Prodávající přijal jeho nabídku, nabídka přestává být závazná.
6. Prodávající má 14 dnů ode dne doručení výpisu Spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy na jeho zpracovávání. Prodávající je oprávněn zadržet vrácení plateb, které obdržel od spotřebitele, až do obdržení zpětného zboží nebo doručení důkazu o zaslání zboží zpět spotřebiteli v závislosti na tom, která událost nastane jako první.
7. Spotřebitel je povinen zboží neprodleně vrátit Prodávajícímu, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy. Pro splnění termínu postačí vrátit Zboží na adresu Prodávajícího před uplynutím lhůty.
8. V případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník, který je Spotřebitelem, přímé náklady na vrácení zboží.
9. Prodávající je povinen vrátit platbu stejným způsobem, jaký použil spotřebitel, pokud se Spotřebitel výslovně nedohodl na jiném způsobu vrácení, který pro něj nevyžaduje žádné náklady.
10. Právo odstoupit od kupní smlouvy není splatné Zákazníkovi, který je Spotřebitelem v souvislosti se smlouvami, v nichž je zboží dodáváno v zapečetěném obalu, který po otevření obalu nemůže být vrácen ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen.
11. Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:
o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

X.

Nesplacené služby

1.Prodávající poskytuje Klientům bezplatné elektronické služby 7 dní v týdnu, 24 hodin denně:
·        kontaktní formulář;
·        newsletter;
·        vedení zákaznického účtu;
·        zveřejňování recenze
2. Prodávající si vyhrazuje právo zvolit a změnit typ, formu, čas a způsob udělení přístupu k vybraným službám, které budou informovat Zákazníky způsobem odpovídajícím změně Pravidel.
3. Služba Kontaktního formuláře spočívá ve odeslání zprávy prodávajícímu prostřednictvím formuláře umístěného na internetových stránkách obchodu.
4. Odstoupení z bezplatného servisu Kontaktní formulář je kdykoliv možné a spočívá v zastavení zasílání dotazů prodávajícímu.
5. Službu Newsletter může využít každý Zákazník, který zadá svou e-mailovou adresu prostřednictvím registračního formuláře, který Prodávající poskytne na internetových stránkách obchodu. Po odeslání vyplněného registračního formuláře obdrží Zákazník ihned e-mailem e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři, aktivační odkaz pro potvrzení odběru Newsletteru. Pokud je odkaz aktivován zákazníkem, uzavírá se smlouva o poskytování služby Newsletter elektronicky. Zákazník může dodatečně při registraci označit příslušné pole v registračním formuláři, aby si mohl předplatit službu Newsletter.
6. Služba Newsletter spočívá v zaslání elektronické zprávy obsahující informace o nových produktech nebo službách v nabídce prodávajícího na e-mailovou adresu. Newsletter zasílá prodávající všem klientům, kteří se podepsali.
7. Každý Newsletter adresovaný dotčeným Klientům obsahuje zejména: informace o odesílateli, vyplněné "předmětové" oblasti, uvádějící obsah zásilky a informace o možnosti a způsobu odstoupení od služby bezplatného newsletteru.
8. Zákazník se může kdykoliv odhlásit z odběru předplatného prostřednictvím odkazu uvedeného v každém e-mailu odeslaném v rámci služby Newsletter nebo deaktivací příslušného pole na Zákaznickém účtu.
9. Služba Klientského účtu je k dispozici po registraci za podmínek popsaných v Pravidlech a spočívá v tom, že Zákazníkovi bude v rámci Internetového obchodu poskytován vyhrazený panel, který Zákazníkovi umožní měnit údaje, které mu poskytl při registraci, a také sledovat stav objednávek a historie objednávek, které již byly dokončeny.
10. Zákazník, který se zaregistroval, může podat žádost o vymazání Zákaznického účtu Prodávajícího, pokud však Zákazník požádá Prodávajícího o odstranění účtu Zákazníka, může být vymazán do 14 dnů od podání žádosti.
11. Služba Opinion Service spočívá v tom, že umožňuje Prodávajícímu, Zákazníkům, kteří mají Zákaznický účet, zveřejňovat na Webu obchodu individuální a subjektivní prohlášení Zákazníka týkající se zejména Zboží.
12. Zrušení služby Zveřejnění stanovisek je možné kdykoliv a spočívá v zastavení zasílání obsahu zákazníkem na internetových stránkách obchodu.
13. Prodávající je oprávněn zablokovat přístup k Zákaznickému účtu a bezplatné služby, pokud Zákazník jedná na úkor Prodávajícího nebo jiných Zákazníků, porušení ustanovení zákona nebo ustanovení Řádu Zákazníkem a při blokování přístupu k Zákaznickému účtu a bezplatných služeb je odůvodněn bezpečnostními důvody. - zejména: Zákazník, který poruší bezpečnost webových stránek obchodu nebo jiné hackerské aktivity. Blokování přístupu k Zákaznickému účtu a bezplatné služby z výše uvedených důvodů trvá po dobu nezbytnou k vyřešení problému, který je základem pro blokování přístupu k Zákaznickému účtu a bezplatných služeb.
 
XI.

Odpovědnost zákazníka za zveřejnilý objem obsahu

1. Umístěním obsahu a jeho zpřístupněním Zákazník dobrovolně distribuuje obsah. Publikovaný obsah nevyjadřuje názory prodávajícího a neměl by být přirovnáván k jeho činnostem. Prodávající není poskytovatelem obsahu, ale je pouze subjektem, který k tomuto účelu poskytuje odpovídající zdroje ICT.
2. Zákazník prohlašuje, že:
·        má právo užívat autorská práva, práva k průmyslovému vlastnictví a/nebo související práva na díla, práva průmyslového vlastnictví (například ochranné známky) a/nebo související objekty, které tvoří obsah;
·        umístění a poskytování osobních údajů, obrazů a informací týkajících se třetích osob se uskutečnilo zákonným, dobrovolným způsobem a se souhlasem dotčených osob;
·        souhlasí s přístupem k uveřejněnému obsahu jiným Zákazníkům a Prodávajícímu a zároveň umožňuje Prodávajícímu je bezplatně využívat v souladu s ustanoveními těchto Pravidel;
·        souhlasí s vývojem děl ve smyslu zákona o autorském právu a právech s ním souvisejících.
3. Zákazník nemá právo na:
·        umístění osobních údajů třetích osob a šíření obrazů třetích osob bez požadovaného právního souhlasu nebo souhlasu třetí osoby;
·        umístění reklamních materiálů.
4. Zákazník souhlasí s tím, že Prodávající zdarma použije jeho obsah na stránkách internetového obchodu
 
XII.

Ochrana osobních údajů

1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno.
2. Pravidla pro ochranu osobních údajů jsou uvedena v zásadách ochrany osobních údajů.
3. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
                                                                                  
XIII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 
XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Prodávající odpovídá za neplnění nebo nesprávné plnění smlouvy, ale v případě smluv uzavřených s Klienty, kteří jsou Podnikateli, odpovídá Prodávající pouze v případě úmyslného poškození a v mezích skutečných ztrát Klienta, kterým je Podnikatel.
2. Obsah těchto Pravidel může být zaznamenán tiskem, uložením na médium nebo stažením kdykoliv z webových stránek Obchodu.
3. V případě sporu vyplývajícího z uzavření kupní smlouvy strany se snaží řešit věc mírově. Zákonem použitelným na řešení sporů vyplývajících z tohoto řádu je polské právo.
4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Pravidel. Veškeré objednávky přijaté Prodávajícím k provedení přede dnem nabytí účinnosti nového předpisu se provádějí na základě prováděcích předpisů platných v den objednání Zákazníkem. Změna Pravidel vstoupí v platnost do 7 dnů ode dne zveřejnění na Webu obchodu. Prodávající je povinen informovat Zákazníka 7 dnů před nabytím účinnosti nového Předpisu o změnách Pravidel prostřednictvím e-mailu obsahujícího odkaz na znění novelizovaného Předpisu. Pokud Klient neakceptuje nový obsah Pravidel, je povinen tuto skutečnost prodávajícímu oznámit, což vede k zániku smlouvy.

Pravidla vstupují v platnost dne 08/08/2019.

Přihlášení do osobního profilu

Obnovení hesla

zavoláme Vám zpět!